Leczenie kanałowe zębów mlecznych

Leczenie kanałowe zębów mlecznych wykonuje się niezmiernie rzadko. Rodzaj leczenia zależy od wieku dziecka i stopnia rozwoju zęba. Pomocne w diagnozowaniu i leczeniu mogą okazać się zdjęcia rentgenowskie, które powinny być wykonane przy użyciu nowoczesnej aparatury rentgenowskiej, tak aby mały pacjent otrzymał jak najmniejszą dawkę promieniowania, przystosowaną do badania dzieci.